Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας έχει ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

Η «Γελασάκης Ναυτική Τουριστική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», που εδρεύει στην Αριστείδου 6, Τ.Κ. 18531 Πειραιάς ΑΦΜ 997570880 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), όπως νομίμως εκπροσωπείται (στο εξής «Εταιρεία»), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και των συνδεδεμένων με την ιστοσελίδα μας σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
-Πληροφορίες όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
Αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και έχετε μία ερώτηση ή κάποια παρατήρηση, μπορείτε να την υποβάλετε στην Εταιρεία μας με τη συμπλήρωση της διαθέσιμης στην ιστοσελίδα φόρμας επικοινωνίας. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας/ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε σε σχέση με το ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα προβούμε σε καταχώριση των αιτημάτων σας, των ερωτήσεών σας/παρατηρήσεών σας και των αντίστοιχων απαντήσεών μας και τυχόν άλλων ενεργειών για τη διαχείριση του αιτήματός σας/επικοινωνίας σας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 36 μήνες μετά από τη διευθέτηση της ερώτησης ή της καταγγελίας σας ή το κλείσιμο της υπόθεσης.
- Πληροφορίες για τη συντήρηση και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται επίσης για τη συντήρηση και ανάλυση της ιστοσελίδας μας, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων απόδοσης, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη. Καταγράφουμε κάθε χρήση της ιστοσελίδας μας. Η χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτούς τους σκοπούς είναι αναγκαία στο πλαίσιο των νομίμων συμφερόντων μας και οι πληροφορίες διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 μηνών. Τα αρχεία καταγραφής της χρήσης της ιστοσελίδας θα διαγράφονται εντός 24 μηνών
-Πληροφορίες όταν μας στέλνετε το βιογραφικό σας
Όταν μας υποβάλλετε το βιογραφικό σας μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που περιέχονται σε αυτό (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σας εμπειρία). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από τρίτα πρόσωπα της επιλογής σας  (συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες/καθηγητές) μόνο με την συγκατάθεσή σας. Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας που υποβάλλετε με το βιογραφικό σας είναι 12 μήνες.

3. Σκοποί επεξεργασίας

α. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων/ βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύσουμε προβλήματα στο διακομιστή και να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας, προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Νομική βάση της επεξεργασίας: Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας της και να βελτιώνει τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.
β. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Όταν δεχόμαστε σχετικά εντάλματα δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά.
Νομική βάση της επεξεργασίας: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
γ. Νομική προστασία της εταιρείας: Εξασφάλιση της εφαρμογής των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας και προστασία των νομικών μας δικαιωμάτων.
Νομική βάση της επεξεργασίας: Έννομα συμφέροντα της Εταιρείας.
δ. Ανταπόκριση στο αίτημα/ερώτηση/παρατήρησή σας: Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημα/ερώτημα/παρατήρηση που υποβάλετε με δική σας πρωτοβουλία μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Νομική βάση της επεξεργασίας: Η συγκατάθεσή σας.
ε. Αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία μας: Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε τις δεξιότητες, τα προσόντα σας, την επαγγελματική σας εμπειρία για να αξιολογήσουμε την δυνατότητα πρόσληψής σας, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας προσκαλέσουμε σε συνέντευξη ή για να σας ενημερώσουμε για ευκαιρίες απασχόλησης στην Εταιρεία μας.
Νομική βάση της επεξεργασίας: Η συγκατάθεσή σας
Σας ενημερώνουμε ότι όταν η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας (περιπτώσεις δ και ε), έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

4.Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, τα οποία μεταφορτώνονται και μπορεί να αποθηκευτούν στη συσκευή χρήστη σας, π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet σας.

 1. Τι αφορά η Πολιτική Cookies
  Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου https://www.gelasakis.com/ ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies. Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε σχετικά με την έννοια των Cookies, το είδος των Cookies που εγκαθιστούμε, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό, τη διάρκεια διατήρησης, τους παρόχους και τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies.

 2. Τι είναι τα Cookies
  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών (txt files), τα οποία εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του (στην εφαρμογή του περιηγητή ή/και στην αρχειακή δομή του εκάστοτε χρήστη της τερματικής συσκευής), όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο.
  Η χρήση των Cookies πραγματοποιείται ιδίως προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας περισσότερο λειτουργικό και προσφιλή προς εσάς. Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες. Ώστε, με βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους Cookies, και «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας.
  Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, θα σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε συγκεκριμένες κατηγορίες Cookies. Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

 3. Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε
  Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες Cookies:

  Απολύτως απαραίτητα:
  Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.
  Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία και πάροχο και να λάβετε πληροφορίες για αυτά.

  Category

  Name

  Provider

  Expiry

  Purpose

  Απολύτως απαραίτητα

  Cookiebot [CookieConsent] Type: HTTP

  www.cookiebot.com

  1 έτος

  Αποθηκεύει τις προτιμήσεις/ ρυθμίσεις συναίνεσης cookie του χρήστη για τον ιστότοπο


   
 4. Πώς να ρυθμίσετε τη χρήση Cookies
  Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος της χρήσης Cookies από εμάς, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των Cookies, τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε ή να απενεργοποιήσετε. Με την ανωτέρω επιλογή, παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών Cookies, τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των επιλογών σας από εμάς.
  Τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας Cookies δεν είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν και για αυτά δεν λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή φυλλομετρητή θα γίνεται νέα ρύθμιση.
  Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των Cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, αλλά και κατόπιν της αρχικής σας επιλογής, μέσω του εικονιδίου με την ένδειξη «Ρυθμίσεις» στο κάτω μέρος του ιστοτόπου, όπου θα μπορείτε να τροποποιείτε και αποθηκεύετε αλλαγές.
  Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

  • Internet Explorer:
   https://support.microsoft.com/kb/278835
  • Mozilla Firefox:
   https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
  • Google Chrome:
   https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Safari:
   https://support.apple.com/kb/PH5042
  • Safari for iPad and iPhone:
   https://support.apple.com/kb/HT1677

   Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org.

 5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρουμένων των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ) και στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας.

 6. Τροποποιήσεις
  Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή αλλά θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπό μας με τις τελευταίες τροποποιήσεις.
  Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
   
  Τελευταία ενημέρωση: [Νοέμβριος 2023]

 

5. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.
Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

6.Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Τα σχετικά με την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αιτήματά σας μπορείτε να τα αποστείλετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

7. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας παρατίθενται παραπάνω.

8.Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (αποδέκτες προσωπικών δεδομένων)

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας. Οι εν λόγω τρίτοι είναι:
• κοινοχρηστα πληροφοριακά συστήματα εντός του ομίλου;
• πάροχοι υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για την παροχή σε εμάς μιας υπηρεσίας και για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων (π.χ. website hosting, τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας)
• πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώσουμε εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες,
• σε περίπτωση που η Γελασάκης ΑΕ πωλήσει σε τρίτους όλα ή τμήμα των στοιχείων ενεργητικού ή των μεριδίων μίας εταιρείας του ομίλου, στην οποία διαβιβάστηκαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να παρασχεθούν στους εν λόγω τρίτους.
Στις περιπτώσεις αυτές που η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, αφενός καθορίζει η ίδια η Εταιρεία τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας (τρόπο, μέσα, περίοδο διατήρησης κλπ) και αφετέρου υπογράφει ειδική σύμβαση με τους εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία θα διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ότι θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματά του.  
Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όταν αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μεταβιβαζόμενων δεδομένων. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ.
Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

9.Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από την ιστοσελίδα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

12. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 2016/679/ΕΕ . Σε περίπτωση επικαιροποίησης οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

13. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

BANNER ESPA
Ψηφιακός Μετασχηματισμός