Θέσεις Εργασίας

Ο Όμιλος Γελασάκη ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό του φιλόδοξους εργαζόμενους, με οργανωτικές δεξιότητες και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών, πρόθυμους να εργαστούν σε ανταγωνιστικό και ταχύτατα ανερχόμενο περιβάλλον. Μπορείτε να προωθήσετε το Βιογραφικό σας στο [email protected].

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις που είναι αναρτημένες παρακάτω, διαλέξτε την θέση εργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας το Βιογραφικό σας.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου θα επικοινωνήσει μαζί σας, σε περίπτωση που θέλουμε να ορίσουμε συνέντευξη για μελλοντική συνεργασία.

Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε, θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

BANNER ESPA
Ψηφιακός Μετασχηματισμός