14.04.2020

Πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, 22301:2019, 45001:2018, 14001:2015, 22000:2005

O Ομιλος ΓΕΛΑΣΑΚΗ έχει πιστοποιηθεί με τα:

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πληροφορίες εδώ.
ISO 22301:2012 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, πληροφορίες εδώ.
ISO 45001:2018 πληροφορίες εδώ.
ISO 14001:2015 πληροφορίες εδώ.
ISO 27001:2013 πληροφορίες εδώ.
ISO 22000:2005 πληροφορίες εδώ.

BANNER ESPA
Ψηφιακός Μετασχηματισμός