Υπάλληλος για Εμπορικό Λογιστήριο στα Χανιά

Η Εταιρεία Gelasakis Group of Companies ζητά υπάλληλο για άμεση πρόσληψη στο Εμπορικό Τμήμα Λογιστηρίου, για τιμολογήσεις, καταγραφές, πελάτες/προμηθευτές, κ.α. Το πρόσωπο που θα επιλεχθεί θα στελεχώσει τμήμα στην πόλη των Χανίων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας με πτυχίο Proficiency
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Γνώσεις χειρισμού εμπορικών εφαρμογών

Χαρακτηριστικά:

 • Διάθεση για εργασία
 • Ευχέρεια λόγου
 • Οργάνωση
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Παροχές:

 • Εκπαίδευση και επίβλεψη
 • Αμοιβή ανάλογη με τις ειδικές γνώσεις και την προϋπηρεσία
 • Πλήρες ωράριο και ασφάλιση