Θέσεις Εργασίας

Ο Όμιλος Γελασάκη ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της φιλόδοξους εργαζόμενους, με οργανωτικές δεξιότητες και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών, πρόθυμους να εργαστούν σε ανταγωνιστικό και ταχύτατα ανερχόμενο περιβάλλον.

Αν ενδιαφέρεστε για θέση εργασίας στον Όμιλο Γελασάκη, συμπληρώστε τη σχετική φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε περίπτωση που θέλουμε να ορίσουμε συνέντευξη για μελλοντική συνεργασία.

Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.