Προϊστάμενος Υποδοχής & Κρατήσεων - La Mer Resort & Spa

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης
  • Άριστη γνώση Ελληνικής, Αγγλικής & Γαλλικής. Επιπλέον ξένες γλώσσες θα θεωρηθούν προσόν
  • Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων
  • Πολύ καλή γνώση τμημάτων Reservations, Front Office, Rooms Allocation
  • Άριστη γνώση Η/Υ, MS-Office, Internet, Social Media και ξενοδοχειακών προγραμμάτων
  • Συνεπής, ευπαρουσίαστος/η, ευγενικός και διαλλακτικός με τους πελάτες


Η εταιρία προσφέρει:

  • 12μηνη απασχόληση σε άριστο εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης, συνεχής εκπαίδευση
  • Διαμονή, διατροφή και μεταφορές από/προς Χανιά για τους μη διαμένοντες στην περιοχή
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με τα προσόντα του υποψηφίου