Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών - Σούδα Χανίων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων (κρατήσεις-τιμολογήσεις-operation) τουλάχιστον 5 έτη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ, Ms Office
 • Social Media
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ.

Χαρακτηριστικά:

 • Διάθεση για εργασία σε αυτό το αντικείμενο
 • Ευχέρεια λόγου
 • Σοβαρότητα και διαλλακτικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων ή έντασης

Η εταιρία προσφέρει: 

 • Μισθός ανάλογος προσόντων
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Εκπαίδευση & ανάπτυξη γνώσεων σε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον