Προϊστάμενος Συντήρησης - La Mer Resort & Spa

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ
 • Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης
 • Γνώσεις προτύπων ISO, HACCP, διαχείριση υλικών συντήρησης
 • Γνώσεις υδραυλικών, λειτουργίας πισίνας και μηχανημάτων spa
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επαγγελματικές ικανότητες:

 • Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Συναδελφικότητα και ομαδικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές και επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διατροφή
 • Διαμονή – Μετακίνηση (κατόπιν συνεννόησης)
 • Bonus με την επίτευξη στόχων
 • Πλήρης απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία.